Organy sądów

W Sądzie Najwyższym oraz w sądach apelacyjnych i okręgowych działają poza pierwszymi prezesami i ich zastępcami organy kolegialne, takie jak:
zgromadzenie ogólne sędziów, kolegium sądu. Zgromadzenia ogólne sędziów wysłuchują rocznych sprawozdań z pracy kolegiów własnych sądów, zapoznają się z przedstawionymi przez kolegia kandydaturami na stanowiska własnych sądów oraz zajmują się sprawami istotnymi dla sędziów. Sądy rejonowe mają tylko jeden organ sądowy – prezesa sądu. Prezesów i wiceprezesów sądów, z wyjątkiem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, powołuje i odwołuje minister sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów określonej instancji, spośród sędziów własnych lub wyższych instancji także spośród sędziów: Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kadencja prezesa sądu apelacyjnego, okręgowego i rejonowego trwa 4 lata. Nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi, wojskowymi i administracyjnymi sprawuje minister sprawiedliwości. Ustala regulamin wewnętrzny określający tryb urzędowania sądów. Określa terminy niszczenia akt sądowych lub ich przekazywania do archiwum.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)