//////

Home » ŹRÓDŁO POTRZEBY

ŹRÓDŁO POTRZEBY

Źródłem potrzeby jest konieczność w tym sensie, że jest to coś ważnego dła A. Termin potrzeba zawiera myśl, że A po­trzebuje X albo aby być A, albo funkcjonować jako A, i im­plikuje, że cel, dla którego A potrzebuje X, wynika z istoty natury A. Szerokie znaczenie potrzeby wymaga, aby źródłem potrzeby A było życie A lub jakość tego życia, lub w szcze­gólnych przypadkach obecność specjalnie ważnych zagro­żeń. W znaczeniu konieczności, potrzeba w szerokim sensie terminu wymaga również, by rodzaje zagrożeń wobec A by­ły zdefiniowane w odniesieniu do podstawowej i niezbywal­nej natury .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *