//////

Home » ZDANIEM UCZONYCH

ZDANIEM UCZONYCH

Wg B. Malinowskiego instytucje społeczne działają, by zaspokoić potrzeby społeczne. Socjologowie uznają również potrze­by o charakterze niepsychologicznym — współuczestnictwa, uzna­nia, czy zrozumienia. Termin ma też znaczenie krytyczne — społe­czeństwo kapitalistyczne uważa się za tworzące fałszywe potrzeby poprzez reklamę”.Odejście od psychologicznego pojmowania potrzeb dokonuje się w socjologii w stronę koncepcji funkcjonalnych, a więc zarazem sy­stemowych: „W teorii systemów społecznych jest [potrzeba — A. L.] częścią koncepcji jako wstępny warunek funkcjonalny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *