//////

Home » Zarząd gminy

Zarząd gminy

Zarząd gminy liczy 4-7 osób, na czele stoi przewodniczący: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Burmistrz jest przewodniczącym zarządu w gminach, w których siedziba władz mieści się w mieście, a prezydent w miastach powyżej 100 000 mieszkańców. Zarząd jest organem wykonawczym, pełni funkcję administracji samorządowej. Przygotowuje projekty uchwał i realizuje uchwały rady gminy, gospodaruje mieniem komunalnym. Zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek, wykonuje zadania zlecone i własne w ramach uchwalonego budżetu.
Zarząd gminy realizuje zadania za pomocą urzędu gminy. Zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin uchwalony przez radę gminy. Struktura organizacyjna urzędów gmin jest podobna. Podstawową jednostką jest biuro lub wydział. Na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta mogą być tworzone, referaty, zespoły i samodzielne stanowiska pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *