//////

Home » ZAJMOWANIE SIĘ PRZYKŁADAMI

ZAJMOWANIE SIĘ PRZYKŁADAMI

Zajmowanie się na przykład potrzebami oświato­wymi społeczeństwa, potrzebami zdrowotnymi, potrzebami w zakre­sie zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza pomocy społecznej, sta­nowi standard we współczesnych krajach rozwiniętych i niezależnie od niuansów, a nawet znacznych różnic w definiowaniu potrzeb spo­łecznych, problematyka tych bardzo konkretnych potrzeb nie wykra­cza poza zakres przyjmowanych definicji. Tymczasem, gdy mowa o    zabezpieczeniu społecznym, czy systemie opieki zdrowotnej itd., to zupełnie inne potrzeby zjawiają się w zamożnych społeczeństwach, które wytworzyły już bardzo efektywne systemy zabezpieczenia czy lecznictwa, a inne w społeczeństwach niezamożnych, doskonalących lub budujących dopiero te systemy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *