//////

Home » Z PUNKTU WIDZENIA POLITYKA

Z PUNKTU WIDZENIA POLITYKA

Z punktu widzenia polityka, organizatora zaspokajania potrzeb w skali społecznej, potrzeby kulturowe mogą być także przedmiotem manipulacji: „Potrzeby ogólne […] nie mają ustalonego ani chara­kteru, ani repertuaru: można je stymulować i rozwijać lub hamować i utrzymywać w stanie utajonym”.Stymulacja potrzeb pozabiologicznych jest z pewnością nieod­zowna dla polityki społecznej. Klasycy ideologii, która doprowa­dziła do powstania obejmującego wiele milionów ludzi systemu bar­dzo rozbudzającego potrzeby, a nie będącego w stanie ich zaspo­koić, czyli systemu komunistycznego, formułowali przesłanki, które powinny stanowić memento dla polityki społecznej: „bogaty czło­wiek jest człowiekiem potrzebującym w pełni przejawów ludzkiego życia, człowiekiem, w którym jego własne urzeczywistnienie ist­nieje jako wewnętrzna konieczność, jest człowiekiem w potrze­bie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *