//////

Home » WŁAŚCIWA ROLA

WŁAŚCIWA ROLA

Właściwą rolę polityki społecznej określamy […] najlepiej stwierdzając, że jest ona powołana do zaspokojenia potrzeb ludzkich w tym szerokim zakresie, który decyduje o prosperowaniu jednostek, a przez to o prawidłowym rozwoju całego społeczeństwa” .Również wiele definicji podstawowych pojęć ekonomicznych i z dziedziny polityki społecznej odwołuje się do pojęcia „potrzeby”. Są to definicje takich podstawowych pojęć, jak produkcja i praca.„Produkcja jest świadomą i celową działalnością ludzką, która przystosowuje zasoby i siły przyrody do potrzeb człowieka”. „Praca to wszelki splot czynów […] mający charakter pokony­wania trudności dla uczynienia zadość czyimś potrzebom istotnym”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *