WEDŁUG MASLOWA

Wg Maslowa potrzeba (wyższa) w hierarchii dochodzi do głosu wówczas, gdy nastąpiło uprzednie zaspokojenie potrzeb (niż­szych)”.Maslow dokonał podziału potrzeb na potrzeby niedostatku i po­trzeby wzrostu. Łatwo zaobserwować, że zaspokojenie takich po­trzeb jak fizjologiczne czy potrzeby bezpieczeństwa ma tę cechę, że im więcej działań na rzecz zaspokojenia tych potrzeb tym ich nasile­nie mniejsze — tego typu potrzeby wynikają z niedostatku. W przy­padku potrzeby samorealizacji każde działanie na rzecz zaspokojenia tej potrzeby powiększa obszar dalszych możliwych działań i powo­duje nasilenie się potrzeby — zaspokajanie tej potrzeby prowadzi do rozwoju, wzrostu.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: