//////

Home » WEDŁUG MASLOWA

WEDŁUG MASLOWA

Wg Maslowa potrzeba (wyższa) w hierarchii dochodzi do głosu wówczas, gdy nastąpiło uprzednie zaspokojenie potrzeb (niż­szych)”.Maslow dokonał podziału potrzeb na potrzeby niedostatku i po­trzeby wzrostu. Łatwo zaobserwować, że zaspokojenie takich po­trzeb jak fizjologiczne czy potrzeby bezpieczeństwa ma tę cechę, że im więcej działań na rzecz zaspokojenia tych potrzeb tym ich nasile­nie mniejsze — tego typu potrzeby wynikają z niedostatku. W przy­padku potrzeby samorealizacji każde działanie na rzecz zaspokojenia tej potrzeby powiększa obszar dalszych możliwych działań i powo­duje nasilenie się potrzeby — zaspokajanie tej potrzeby prowadzi do rozwoju, wzrostu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *