W ŻYCIU SPOŁECZNYM

W życiu społecznym przykładem takich przekształ­ceń potrzeb jest, prowadzona z indywidualnych pobudek, oddolna, ale powszechnie występująca, walka z osobniczymi nałogami lub niekorzystnymi przyzwyczajeniami w zakresie dietetyki, sposobów spędzania wolnego czasu itd. Również prawodawstwo może przy­czyniać się do podobnych skutków — przykładem mogą być ogra­niczenia wolności osobistej palaczy, gdy z różnych względów zabra­nia się im palenia tytoniu w miejscach publicznych. Natomiast konflikt potrzeb na poziomach funkcjonowania społe­czeństwa objawia się bardzo często, ponieważ wiedza o właściwoś­ciach i przyszłości systemów społecznych oraz ich wpływie na za­spokajanie podstawowych potrzeb jednostek jest bardzo młoda i uboga, powiązania zaś bardzo rozległe i często ukształtowane żywiołowo, co utrudnia dostrzeganie dysfunkcji.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: