//////

Home » W STRONĘ KONCEPCJI FUNKCJONALNYCH

W STRONĘ KONCEPCJI FUNKCJONALNYCH

Na przykład Talcot Parsons uważa, że każdy system społeczny ma cztery potrze­by (lub imperatywy funkcjonalne), które muszą być spełnione, jeżeli system ma przetrwać. Te potrzeby odpowiadają czterem podsyste­mom: ekonomicznemu, politycznemu, motywacyjnemu oraz integra­cyjnemu”.A oto próba definicji, która ostrożnie zmierza ku koncepcjom funkcjonalnym:   „Potrzeba to coś, co w związku z biologią jednostki, jej ro­lą społeczną, kulturą grupy, doświadczeniem i aktualnymi warunka­mi sytuacyjnymi, w których ona funkcjonuje, wytwarza w niej nie tylko poczucie zaspokojenia (lub jego brak) w określonym zakresie spraw, ale także (w przypadku zaspokojenia potrzeby) poczucie sen­su trwania w tym zaspokojeniu”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *