W STRONĘ KONCEPCJI FUNKCJONALNYCH

Na przykład Talcot Parsons uważa, że każdy system społeczny ma cztery potrze­by (lub imperatywy funkcjonalne), które muszą być spełnione, jeżeli system ma przetrwać. Te potrzeby odpowiadają czterem podsyste­mom: ekonomicznemu, politycznemu, motywacyjnemu oraz integra­cyjnemu”.A oto próba definicji, która ostrożnie zmierza ku koncepcjom funkcjonalnym:   „Potrzeba to coś, co w związku z biologią jednostki, jej ro­lą społeczną, kulturą grupy, doświadczeniem i aktualnymi warunka­mi sytuacyjnymi, w których ona funkcjonuje, wytwarza w niej nie tylko poczucie zaspokojenia (lub jego brak) w określonym zakresie spraw, ale także (w przypadku zaspokojenia potrzeby) poczucie sen­su trwania w tym zaspokojeniu”.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: