Trybunał Stanu

Ustanowiony został na mocy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. Trybunał Stanu orzeka o odpowiedzialności osób zajmujących stanowiska państwowe za naruszenie konstytucji i ustaw, obejmującej także odpowiedzialność karną za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem (prezydent, członkowie RM). Przed Trybunałem Stanu mogą być postawieni: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prezes i członkowie Rady Ministrów, prezes Najwyższej Izby Kontroli prezes Narodowego Banku Polskiego, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, naczelny dowódca Sił Zbrojnych, osoby, którym prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwami, posłowie i senatorowie. Prawo pociągnięcia do odpowiedzialności pozostałych wymienionych osób przysługuje wyłącznie Sejmowi. Trybunał Stanu powoływany jest przez Sejm na cztery lata spoza grona posłów i senatorów. Składa się z przewodniczącego, którym jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, dwóch zastępców i 16 członków. Wymagane jest, aby w składzie Trybunału Stanu była przynajmniej połowa sędziów zawodowych. Członkowie trybunału są niezawiśli w sprawowaniu funkcji i jak każdy sędzia posiadają immunitet nietykalności. Osoby wybrane w skład Trybunału Stanu składają przed marszałkiem Sejmu przyrzeczenie sędziowskie. Trybunał Stanu orzeka w dwóch instancjach. W pierwszej instancji Trybunał Stanu orzeka w składzie: przewodniczący i 4 członków. W drugiej instancji Trybunał Stanu orzeka w składzie: przewodniczący i 6 członków z wyłączeniem sędziów uczestniczących w pierwszej instancji. Obsługę kancelaryjną Trybunału Stanu zapewnia Sąd Najwyższy.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: