//////

Home » Społeczność lokalna

Społeczność lokalna

Według A. Piekary (Społeczeństwo lokalne i samorząd, 1986) jest to typ zbiorowości społecznej zajmującej wyodrębnioną część terytorium państwowego, złączonej więzią społeczną wyrastającą ze wspólnoty potrzeb charakteryzującej się stycznością przestrzenną, umożliwiającą stałe kontakty osobiste oraz wytwarzającej własne instytucje społeczne działające na rzecz jej integracji. Efektywność działania lokalnych instytucji społecznych jest równocześnie czynnikiem warunkowanym istnieniem społeczności lokalnych oraz wpływającym na jej integrację. Aby osiągnąć taki stan, potrzebny jest ponadgminny szczebel samorządu. Zarówno eksperci, jak i politycy w tej kwestii są zgodni. Samorządy, gminy i powiaty są w stanie zapewnić poprzez swoje organy obsługę administracyjną w zakresie służb publicznych, kontynuować proces decentralizacji, rozbudować demokrację lokalną i umocnić praworządność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *