//////

Home » ŚCIŚLE ZDEFINIOWANE

ŚCIŚLE ZDEFINIOWANE

Z koncepcją repertuaru potrzeb człowieka wiąże się ściśle spo­sób definiowania potrzeb. Spośród dyskutowanych trzech, zbliżonych treściowo, swoich propozycji definiowania potrzeb Kocowski przyj­muje następującą: „Potrzebą człowieka realizującego dowolny cel jest każdy niezbędny lub sprzyjający warunek tego celu, dający się określić obiektywnie”.Kluczowym pojęciem dla tak rozumianej potrzeby staje się pojęcie celu, które nie jest jednoznaczne. Kocowski wyróżnia następujące rodzaje celowości: 1. morfologiczna (cecha systemu umożliwiająca jego przetrwanie lub pełnienie określonej funkcji); 2. organizacyjna (narządy, organy lub podsystemy podporządkowane są funkcjom cało­ści systemu).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *