Sądy wojskowe

Sądy wojskowe funkcjonują dla sił zbrojnych niezależnie od sądów powszechnych, na podstawie ustawy – „Prawo o ustroju sądów wojskowych z dnia 21 sierpnia 1997 r.” Sądy wojskowe to: wojskowe sądy okręgowe i wojskowe sądy garnizonowe. Sądy wojskowe tworzy i znosi minister obrony narodowej w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości i Krajową Radę Sądownictwa. Sądy wojskowe tak jak sądy powszechne działają na zasadzie co najmniej dwuinstancyjności. To znaczy, że każda ze stron uczestniczących w procesie (w przewodzie sądowym) ma możliwość odwołania się do wyższej instancji od wyroku instancji pierwszej. Odwołanie od wojskowego sądu okręgowego kierowane jest do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Pamiętać należy, że wyrok mogą zaskarżyć, odwołać się od decyzji – strony, także oskarżyciel publiczny – prokurator występujący w sprawach karnych oraz rzecznik praw obywatelskich.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: