Protesty mieszkańców

Ostateczną formą protestu mieszkańców na decyzje organów gminy jest referendum. Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania rady gminy musi zawierać uzasadnienie odwołania. Inicjator referendum zbiera podpisy najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do wybierania rady gminy i pragnących poprzeć inicjatywę w tej sprawie. W terminie 60 dni od dnia powiadomienia wójta lub burmistrza o zamiarze przeprowadzenia referendum inicjator przekazuje pisemny wniosek. Wniosek ten wójt lub burmistrz kieruje do rady gminy, która powołuje komisję do zbadania, czy wniosek zgodny jest z prawem. Jeśli wniosek spełnia warunki, rada gminy podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Referendum jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: