//////

Home » Protesty mieszkańców

Protesty mieszkańców

Ostateczną formą protestu mieszkańców na decyzje organów gminy jest referendum. Informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania rady gminy musi zawierać uzasadnienie odwołania. Inicjator referendum zbiera podpisy najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do wybierania rady gminy i pragnących poprzeć inicjatywę w tej sprawie. W terminie 60 dni od dnia powiadomienia wójta lub burmistrza o zamiarze przeprowadzenia referendum inicjator przekazuje pisemny wniosek. Wniosek ten wójt lub burmistrz kieruje do rady gminy, która powołuje komisję do zbadania, czy wniosek zgodny jest z prawem. Jeśli wniosek spełnia warunki, rada gminy podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Referendum jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *