Proces ustawodawczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Projekty ustaw i uchwał składa się w formie pisemnej na ręce marszałka Sejmu. Wnioskodawca wskazuje w projekcie swego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad tym projektem. Projekt ten musi spełniać określone warunki, to znaczy: musi  wyjaśniać cel wydania ustawy, jaki jest rzeczywisty jej stan w tej dziedzinie i jaki będzie stan w wyniku tej ustawy; musi przewidywać skutki społeczne, gospodarcze, a także finansowe i prawne po wprowadzeniu proponowanej ustawy; wskazywać źródła finansowania; przedstawiać założenia projektów aktów wykonawczych; a także zawierać oświadczenia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: