//////

Home » Proces ustawodawczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Proces ustawodawczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Projekty ustaw i uchwał składa się w formie pisemnej na ręce marszałka Sejmu. Wnioskodawca wskazuje w projekcie swego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad tym projektem. Projekt ten musi spełniać określone warunki, to znaczy: musi  wyjaśniać cel wydania ustawy, jaki jest rzeczywisty jej stan w tej dziedzinie i jaki będzie stan w wyniku tej ustawy; musi przewidywać skutki społeczne, gospodarcze, a także finansowe i prawne po wprowadzeniu proponowanej ustawy; wskazywać źródła finansowania; przedstawiać założenia projektów aktów wykonawczych; a także zawierać oświadczenia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *