Prawo i akty prawne

Prawo jest jednym z podstawowych instrumentów realizacji polityki. Jest to zbiór norm postępowania zabezpieczonych przymusem państwowym. Prawo charakteryzuje się hierarchiczno- ścią, to znaczy, że akty prawne pozostają wobec siebie w stosunku nadrzędności i podrzędności. Akty prawne stanowiące podstawy prawne funkcjonowania Rzeczpospolitej Polskiej możemy podzielić na trzy grupy, nad którymi dominuje konstytucja: akt ustrójodawczy – konstytucja -akty ustawodawcze – ratyfikowane umowy międzynarodowe za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy (art. 234), akty wykonawcze – rozporządzenia i zarządzenia prezydenta, rozporządzenia Rady Ministrów, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, akty normatywne naczelnych organów administracji specjalnej (np. urzędy górnicze, dyrekcje okręgów kolei państwowych), akty prawa miejscowego – akty normatywne wojewody, uchwały samorządu terytorialnego. Dlaczego akty prawne musza być podane do publicznej wiadomości? Nieopublikowanie powszechnie obowiązujących przepisów jest naruszeniem praworządności. W Polsce akty rangi ustawowej publikowane są w Dzienniku Ustaw, natomiast wykonawcze w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i w dziennikach urzędowych poszczególnych ministerstw. Przepisy prawa miejscowego ogłaszane są w wojewódzkich dziennikach urzędowych, w środkach masowego przekazu lub na tablicach ogłoszeń (zwyczajowo przyjętych). Ogłoszenie treści aktu prawnego określa się promulgacją.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: