//////

Home » PRACA ZAWODOWA

PRACA ZAWODOWA

Praca zawodowa kobiet jest źródłem potrzeb jednostkowych, któ­re wynikają z konfliktu dwóch systemów funkcjonowania: systemu wyznaczonego przez rolę matki, żony i pani domu z jednej strony i systemu wynikającego z pełnienia roli pracownika. Systemy te są w pewnym stopniu wzajemnie dysfunkcjonalne, dopóki role domo­we są wyznaczone przez tradycje, a role pracownicze przez współ­czesne wymogi organizcji pracy. Pracująca matka nie jest w stanie wykonywać pełnego zakresu funkcji wyznaczanych jej przez wzory kulturowe; funkcjonowanie w domu według tradycyjnych reguł ogra­nicza jej oddanie pracy zawodowej, a chęć efektywnego funkcjono­wania w pracy może wpłynąć na ograniczanie zakresu lub czasu po­święcanego domowi i rodzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *