Pierwsze kontakty ze Wspólnotami

Pierwsze kontakty ze Wspólnotami nawiązane zostały jeszcze za PRL w 1988 r. Po wyborach czerwcowych 1989 r. podczas szczytu siedmiu naj
bardziej uprzemysłowionych państw świata w Paryżu zapadła decyzja o przyznaniu Polsce i Węgrom pomocy ekonomicznej w ramach programu PHARE. Koordynację tej pomocy powierzono ówczesnej Komisji Wspólnot Europejskich. W lipcu 1989 r. utworzona została Misja Polski przy Wspólnocie Europejskiej w Brukseli, a 19 września podpisana została umowa w sprawie handlu oraz współpracy gospodarczej. Na szefa polskiej Misji powołany został Jan Kułakowski.Pierwszy demokratyczny rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego umieścił kwestię integracj i europej skiej wśród naj ważniej szych zadań polskiej polityki zagranicznej. W 1990 r., a dokładnie 25 maja Rzeczpospolita Polska złożyła oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi. Podpisany 16 grudnia 1991 r. układ europejski, tzw. stowarzyszeniowy, przyznawał Polsce ograniczone przywileje i obowiązki.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: