//////

Nowy, kontrowersyjny pomysł Dukana

Pierr Dukan, francuski lekarz, autor książek promujących dietę, gdzie głównym założeniem jest maksymalne spożycie białka i wyeliminowanie węglowodanów, promuje obecnie swój najnowszy, również wielce kontrowersyjny pomysł. Wymyślił bowiem, że dobrą metodą walki u francuskich nastolatek z nadwagę będzie to, iż zdając maturę będą musiały stawać na wadze, co będzie jakimś elementem zdawanego egzaminu dojrzałości. Pomysł ten został ostro skrytykowany przez część francuskich lekarzy, którzy uważają, że może to przyczynić się tylko do pogłębienia frustracji wśród nastolatek, z których część cierpi na nadwagę, natomiast duża też część ma kłopoty z powodu bulimii. Lekarze – oponenci Dukana – wnieśli sprawę przed specjalną komisję etyczną, gdzie w ciągu kilku najbliższych miesięcy sprawa kontrowersyjnego pomysłu Dukana ma zostać rozpatrzona. Jeśli komisja przychyli się do zdania wnioskodawców, może być on pozbawiony prawa do wykonywania zawodu
Read more…

Przydatne w umiejętności w pracy

Zdobywanie umiejętności przydatnych w przyszłej pracy w jak najmłodszym wieku to coraz częściej nie tylko wynik presji ze strony rodziców, ale także zainteresowania samych dzieci tym, jak wygląda życie w dorosłym życiu. Oczywiście nie zawsze nasiona rzucane na podatną glebę przyjmują się tak jak rodzice by chcieli, ale niemniej niektórzy mają to szczęście, że nie muszą zmuszać swoich dzieci do nauki i uczęszczania do szkoły – są one na tyle bystre i przenikliwie obserwują otaczający je świat, że same doskonale wiedzą jak ważne jest wykształcenie w staraniach o dobrą pracę. I chociaż może nie doceniają z początku wartości zdobywanych w szkole umiejętności oraz historycznych informacji czy faktów – z powodzeniem interesują się pewnymi kwestiami dla nich ciekawymi. Jeśli rodzice i pedagodzy odkryją, że młody człowiek ma pasję i interesuje się
Read more…

Znaczenie testów na zachodzie

W krajach zachodnich i wyjątkowo wysoko rozwiniętych gospodarczo robienie testów na iloraz inteligencji ma bardzo długą historię i dzisiaj niewątpliwie widać wyraźnie, że w sporej części firm notowanych w takich krajach przekonanie o wyjątkowym znaczeniu testów na inteligencję jest tak silne, iż ludzi z nieco słabszym wynikiem absolutnie nie dopuszcza się na stanowiska. Dzisiaj więc w wielu krajach młodzi ludzie nie próbują pozyskać zdolności praktycznych i umiejętności kreatywnego dostosowywania się do nowego środowiska. Niektórzy uczniowie pomimo wyraźnie gorszych wyników potrafią przecież niejednokrotnie w danych dziedzinach życia wykazywać się dużo większymi umiejętnościami i tak samo w pracy osoby z doskonałymi ocenami na studiach potrafią nieraz blokować się mieć problemy z odnalezieniem się w nowym środowisku. Inne kreatywne natomiast i otwarte na informacje z zewnątrz osoby mogą bardzo skutecznie przyswoić sobie pracę
Read more…

Systematyczność w nauce się opłaca

To co jest najważniejsze podczas nauki to utrzymanie jej dobrego tempa. Jeżeli zadbasz o to, aby twoje środowisko nauki było idealne, wtedy będziesz mógł uczyć się o wiele skuteczniej. Dlaczego systematyczność jest ci potrzebna jako uczniowi? Wiąże się to z tematem przyzwyczajenia. Człowiek, który przez jakiś czas wykonuje te same czynności, w takim samym tempie oraz czasie w końcu zaczyna postrzegać je jako rutynowe, a to wiąże się zawsze ze zwiększeniem ich efektywności. Jeżeli nauka stanie się dla Ciebie rutynową czynnością. Możesz na nią poświęcać przykładowo godzinę dziennie. Zauważysz po pewnym czasie, że Twoje wyniki na wszystkich szczeblach rozwoju osobistego znacznie się zwiększą. Jest to prawdopodobnie jedyne racjonalne podejście do nauki. Trudno jednak utrzymać systematyczność. Przekonuje się o tym codziennie wielu uczniów, którzy nie dadzą rady po szkole zrobić praktycznie
Read more…

Kujon, czy lewus, czyli profile ucznia

W szkołach występuje najczęściej zjawisko różnicowania ludzi na określone klasy. Uczniowie łączą się w grupy osób o podobnych charakterach. Najczęstszy wyróżnik obejmuje kujonów oraz lewusów. Można łatwo się domyślić, że pierwsza grupa kocha naukę i poświęca się jej w całej pełni i raczej tacy uczniowie nie poszukują towarzystwa innych ludzi. Są mocno zamkniętą grupą. Faktem jest, że kujonów jako takich nikt nie lubi, ale okazuje się, że lewusem też nie warto być, ponieważ złe podejście do nauki, obojętność do niej nie jest dobrą wróżbą na przyszłość. Kujonom na pewno jest później o wiele łatwiej w życiu, nawet jeżeli na początku swojej edukacyjnej drogi są wyśmiewani przez rówieśników. Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko dobrze się uczyło i to jest niepodważalny fakt. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że dziecko też nie
Read more…

Nowoczesny uczeń

Walka pokoleniowa trwa od zawsze. Dzisiejsi dorośli zupełnie nie potrafią zrozumieć młodzieży. Jak zatem wygląda obraz nowoczesnego nastolatka, ucznia. Dlaczego jest postrzegany jako ktoś, kto zupełnie nic nie robi? Odpowiedź znajdziesz w artykule. Przede wszystkim praktycznie każdy młody człowiek przesiaduje dzisiaj wiele godzin przed komputerem. Rodzice nie powinni się dziwić temu, ze dziecko przychodząc do domu rezygnuje ze wszystkiego i od razu siada przed ekranem monitora. Kolejna sprawa to przyśpieszona dojrzałość. Zazwyczaj nastolatki współcześnie szybciej poznają świat przez to, ze mają nieograniczony dostęp do wiedzy za pośrednictwem internetu. Często też młode osoby nie tolerują szkoły, ponieważ uważają ją za bezsensowny twór i mają na pewno trochę racji.Podsumowując, wiesz już jak wygląda profil nowoczesnego ucznia. Nie jest on może najdoskonalszy, ale żyjemy w rzeczywistości nastawionej właśnie na wymienione wyżej obszary i
Read more…

Przekonywanie młodzieży do nauki

Przekonywanie młodych ludzi do tego, aby więcej czasu spędzali nad książkami i przygotowaniami do kolejnych klasówek i sprawdzianów niektórym rodzicom przychodzi z wielką łatwością i doskonale wiedzą, co powiedzieć młodemu chłopakowi, by zatrzymać go w domu, podczas gdy w przypadku innych rodziców zawsze prowadzą do kłótni czy wręcz całej domowej awantury. W młodym wieku spędzanie czasu nad książkami i odrabianie prac zadanych przez nauczyciela zabiera czas, który każdy w tym okresie dojrzewania chciałby spędzić ze znajomymi, daleko od domu, wracając późno i nie mając żadnych obowiązków. A jednak zadbanie o dobre wyniki w szkole powinno być bardzo ważne dla każdego, kto ma świadomość tego, jak coraz gorzej wyglądać będzie rynek pracy dla osób pozbawionych jakiegokolwiek wykształcenia wyższego. A ponieważ wyższe wykształcenie zdobywa się na etapie wieloletnich męczarni, warto już zawczasu
Read more…

System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej

Obywatele państw należących do Unii Europejskiej korzystają, poza przedstawionymi, z uprawnień w zakresie ochrony praw człowieka wynikających z traktatów wspólnotowych. Traktat o Unii Europejskiej ustanowił obywatelstwo Unii. Każdy obywatel Unii (obywatele państw członkowskich) ma prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na obszarze państw członkowskich, głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych do Parlamentu Europejskiego w tym państwie członkowskim, w którym przebywa, prawo ochrony przez władze dyplomatyczne i konsularne wszystkich państw członkowskich oraz zgłaszania petycji do Parlamentu Europejskiego i Mediatora-Rzecznika Praw Obywatelskich Unii (Ombudsmana). Skargi mogą dotyczyć przypadków złego zarządzania i funkcjonowania organów Unii (z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji). Rzecznik przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg przedstawionych bezpośrednio przez zainteresowanych, bądź też przez posła Parlamentu Europejskiego. Jeśli rzecznik stwierdza nieprawidłowości, przedstawia daną sprawę odnośnej instytucji, która
Read more…

Integracja europejska

Idea integracji Europy zrodziła się ponad 1000 lat temu. Trudna była jednak do urzeczywistnienia. To, co się stało w czasie drugiej wojny światowej, wyzwoliło powszechną wolę współczesnej integracji społeczeństw Europy Zachodniej. Jakie były motywy powszechnej woli integracji społeczeństw i państw? Motywów było wiele, można je sformułować w pięciu punktach: ludobójstwo – oraz poszukiwanie przez Europejczyków nowej tożsamości po przyzwoleniu na szowinizm i rasizm, powstrzymanie komunistycznej ekspansji, zagwarantowanie pokoju i bezpieczeństwa, potrzeba wolności i swobody poruszania się w świecie, potrzeba życia w cywilizowanych warunkach, które mógł zapewnić wspólny rynek, nadzieja na odzyskanie pozycji na arenie międzynarodowej przez państwa europejskie, którą utraciły na rzecz mocarstw światowych: Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Co to jest integracja? Integracja to „wytwarzanie całości z drobnych cząstek”. Polega na procesie łączenia, scalania, syntezy mniejszych jednostek w większe. Integracja może obejmować różnorodne sfery życia społecznego dla
Read more…