Organy władzy ustawodawczej – Sejm i Senat

Sejm i Senat są to dwie odrębne, samodzielne instytucje, do których należy władza ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres uprawnień tych instytucji określa konstytucja, która nie nazywa ich wyższą lub niższą izbą parlamentu. Określenia te występujące w różnych wydawnictwach stanowią zbitkę słowną i nie mają podstawy prawnej. Posłem lub senatorem może zostać obywatel polski, który ukończył w dniu wyborów 21 lat (poseł) i 30 lat (senator), posiadający pełnię praw. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne, oraz wyborcy, a więc trzeba być aktywnym członkiem partii politycznej albo osobą znaną powszechnie lub przynajmniej w swoim środowisku lokalnym. Zatem żeby zostać posłem lub senatorem, trzeba zadbać o popularność, być znanym wyborcom, cieszyć się ich zaufaniem, posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów, wiedzę merytoryczną i kulturę polityczną, dbać o dobro wspólne. Pamiętać również trzeba o zasobach materialnych, bowiem kampania wyborcza kosztuje.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: