//////

Home » ODCZUWANIE POTRZEBY

ODCZUWANIE POTRZEBY

Jedną z takich reakcji jest odczuwanie potrzeby. Biorąc to pod uwagę proponuję następującą definicję:Potrzeba to specyficzna reakcja organizmu żywego na dys­funkcję systemu oddziałującego na funkcjonowanie tego orga­nizmu. Istotą tej reakcji jest gotowość do przeciwdziałania po­wstałej dysfunkcji. W szczególności potrzeby ludzi to kulturowo lub biopsychicznie uwarunkowane formy reakcji na dysfunkcje funkcjonowania jednostek i organizacji oraz instytucji społecz­nych.Przez dysfunkcję systemu rozumiem takie jego działanie, które powoduje, że system można zaliczyć do co najmniej jednej z poniż­szych kategorii: swoim działaniem system narusza podstawowe wartości spo­łeczne;  system nie osiąga celów, jakie są powszechnie uznane za je­mu właściwe; zakłóca działanie innych systemów społecznie akceptowanych; system jest niesprawny;system jest nieefektywny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *