//////

Home » Mniejszości narodowe

Mniejszości narodowe

Transformacja ustrojowa zmieniła zasadniczo sytuację mniejszości. Skorzystały one z możliwości zakładania stowarzyszeń. W okresie PRL było tylko 7 stowarzyszeń społeczno-kulturalnych. Mniejszość niemiecka utworzyła około 60 organizacji, Ukraińcy 12, Białorusini 9, Żydzi i Litwini po 3, Łemkowie i Romowie 2, po jednej organizacji utworzyli Słowacy, Czesi, Grecy, Bułgarzy, Ormianie i Francuzi. Organizacje te nie są liczne i mają przeważnie charakter lokalny bądź regionalny. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z marca 1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych stwarza większe niż dotąd możliwości nauki języka ojczystego. Od 1990 r. przy Ministerstwie Kultury i Sztuki działa Zespół ds. Mniejszości Narodowych. Zespół zajmuje się także ochroną i konserwacją zabytkowych obiektów związanych z kulturą i religią mniejszości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *