//////

Home » Mandat posła lub senatora

Mandat posła lub senatora

Mandat posła lub senatora uzyskuje się po złożeniu ślubowania. Mandat można utracić, jeśli odmówi się złożenia ślubowania lub utraci się prawa wybieralności, oraz w razie śmierci. Wygaśnięcie mandatu posła powoduje potrzebę uzupełnienia, musi bowiem być 460 posłów – tak stanowi konstytucja. Ugrupowanie polityczne, które miało ten mandat w dniu wyborów, uzupełnia stan liczbowy posłów z własnej listy wyborczej. Do Senatu przeprowadza się wybory uzupełniające. Mandatu posła i senatora nie można łączyć z następującymi funkcjami: (należy zrzec się mandatu albo zrezygnować z pełnienia wymienionych w art. 103 konstytucji funkcji) sędziego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, urzędnika w Kancelarii Sejmu i Senatu, urzędnika w Kancelarii Prezydenta, urzędnika w administracji rządowej z wyjątkiem członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu, ambasadora, prokuratora, żołnierza, policjanta, funkcjonariusza służb ochrony państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *