//////

Home » Lista kandydatów na posłów

Lista kandydatów na posłów

Co zawiera lista kandydatów na posłów zgłoszona do Komisji Wyborczej? Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów, wiek, zawód, miejsce zamieszkania. Lista wyborców dodatkowo wymienia przynależność do partii, których członkami są kandydaci na posłów. Ta sama procedura dotyczy kandydatów na senatora. Każdy komitet wyborczy ustala kolejność kandydatów na liście. Kandydatów na posłów nie może być mniej niż trzech. Każdy wyborca może udzielić pisemnego poparcia tylko jednej liście okręgowej, wymaga się 3000 podpisów. Z listy ogólnopolskiej może skorzystać komitet wyborczy, który spełnił warunki rejestracji przynajmniej w połowie okręgów wyborczych. Komitet wyborczy mniejszości narodowych może skorzystać z listy ogólnopolskiej, jeśli zarejestrował się w 5 okręgach wyborczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *