//////

Home » Komisja europejska

Komisja europejska

W maju (3) 1995 r. Komisja Europejska opublikowała „Białą Księgę”, w której przedstawiono stan przygotowań krajów aspirujących do członkostwa. W dniu 16 lipca 1997 r. Komisja Europejska przedstawiła na forum Parlamentu Europejskiego swe opinie (Avis) na temat wniosków o członkostwo w Unii Europejskiej, złożonych przez stowarzyszone kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Komisja zaproponowała podjęcie negocjacji w pierwszej kolejności z Polską, Węgrami, Czechami, Słowenią, Estonią i Cyprem. W trakcie negocjacji zmieniła zdanie i zaprosiła pozostałe państwa stowarzyszone. Negocjacje o członkowstwo Unia prowadzi równocześnie z trzynastoma państwami: Polską, Czechami, Węgrami, Słowenią, Cyprem, Estonią, Litwą, Łotwą, Bułgarią, Słowacją, Rumunią, Maltą, Turcją. Oficjalne rozpoczęcie negocjacji nastąpiło 31 marca 1998 r. w Brukseli. Rada Ministrów RP ustanowiła urząd pełnomocnika rządu do spraw negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej i powołała Zespół ds. Negocjacji o Członkostwo RP w Unii z Janem Kułakowskim na czele. Zespół ma trudne zadanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *