KAŻDA Z DZIEDZIN NAUKI

Zauważymy tu, że poszanowanie takich podstawowych wartości, jak współcześnie rozumiane prawa człowieka, stanowi podstawę zaspokojenia potrze­by istnienia i bezpieczeństwa jednostki.Skoro poznanie potrzeb ma tak duże, od dawna dostrzegane zna­czenie, to zastanawiający jest fakt, że brak do tej pory zgodnie przyj­mowanej definicji tego terminu.  Przede wszystkim każda z dziedzin nauk społecznych formułuje definicje o zakresie typowym dla swojego pola zainteresowań: psychologia łączy potrzeby z funkcjonowaniem jednostki; socjologia — nie negując ujęć psychologicznych — zwra­ca uwagę na rolę procesów kulturowych w kształtowaniu potrzeb jedno­stek; ekonomia koncentruje się na potrzebach zobiektywizowanych — popycie efektywnym.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: