//////

Home » ISTOTNE ELEMENTY

ISTOTNE ELEMENTY

Są to badania dotyczące potrzeb społecznych. Poniżej zostanie dokonana próba zrekonstruowania is­totnych elementów obejmowanej badaniami rzeczywistości społecz­nej — elementów, które są nieodzowne, gdy pragnie się ustalić ist­niejące potrzeby społeczne, a następnie podejmować decyzje polity­czne, dotyczące tych potrzeb. Formalnie badania tego rodzaju przeważnie nie zawierają w swo­ich tytułach terminu „potrzeba”. Częściej występuje tu pewien prob­lem społeczny, który oglądany z bliska można określić jako dysfun- keję jakiegoś ważnego systemu społecznego: systemu państwowego, systemu gospodarczego, systemu politycznego, systemu demografi­cznego..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *