//////

Home » Integracja europejska

Integracja europejska

Idea integracji Europy zrodziła się ponad 1000 lat temu. Trudna była jednak do urzeczywistnienia. To, co się stało w czasie drugiej wojny światowej, wyzwoliło powszechną wolę współczesnej integracji społeczeństw Europy Zachodniej. Jakie były motywy powszechnej woli integracji społeczeństw i państw? Motywów było wiele, można je sformułować w pięciu punktach: ludobójstwo – oraz poszukiwanie przez Europejczyków nowej tożsamości po przyzwoleniu na szowinizm i rasizm, powstrzymanie komunistycznej ekspansji, zagwarantowanie pokoju i bezpieczeństwa, potrzeba wolności i swobody poruszania się w świecie, potrzeba życia w cywilizowanych warunkach, które mógł zapewnić wspólny rynek, nadzieja na odzyskanie pozycji na arenie międzynarodowej przez państwa europejskie, którą utraciły na rzecz mocarstw światowych: Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Co to jest integracja? Integracja to „wytwarzanie całości z drobnych cząstek”. Polega na procesie łączenia, scalania, syntezy mniejszych jednostek w większe. Integracja może obejmować różnorodne sfery życia społecznego dla wspólnych korzyści, gospodarkę i politykę. Bardzo ważna dla integracji jest kultura, gdyż tworzy świat znaczeń, symboli i wartości, dzięki którym ludzie mogą się porozumiewać. Komunikowanie się ludzi, a więc przekazywanie znaczeń i symboli to również wzajemne potwierdzanie przynależności do tej samej zbiorowości. Towarzyszy ono przełamywaniu barier lokalnych, regionalnych, wreszcie narodowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *