Immunitet posła i senatora

Poseł i senator korzysta z immunitetu, tzn. że nie może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej, nawet jeśli naruszy prawa osób trzecich, bez zgody Sejmu (Senatu). W związku z wykonywaną funkcją przysługują posłom i senatorom bezpłatne przejazdy środkami komunikacji państwowej. Mają prawo i obowiązek interweniować w urzędach w sprawach wyborców i korzystać z pełnej informacji. Poseł i senator nie może prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Za naruszenie zakazów poseł (senator) może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, który orzeka o pozbawieniu mandatu. Poseł (senator) korzysta z miejsca (apartamentu) w Domu Poselskim oraz z diet poselskich. Może, wykonując mandat poselski, jednocześnie pracować albo przejść na etat zawodowego posła (senatora) i otrzymuj e wtedy wynagrodzenie. Nie można jednocześnie pobierać poborów w miejscu zatrudnienia i otrzymywać wynagrodzenia z etatu zawodowego (posła, senatora). Poza dietami każdy poseł (senator) otrzymuje pieniądze na prowadzenie biura.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: