//////

Home » Funkcje samorządu wojewódzkiego

Funkcje samorządu wojewódzkiego

Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa i realizuje ją poprzez prowadzenie polityki regionalnej, na którą składają się: kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury, pozyskiwanie środków finansowych publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań, wspieranie rozwoju kultury, negocjowanie i zawieranie z rządem kontraktów regionalnych, w tym korzystanie z programów regionalnych Unii Europejskiej. Zadania te przekraczają możliwości powiatu. Wojewoda jest dysponentom części budżetu państwa. Sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Rozpatruje skargi w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące działalności rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, także organów wykonawczych samorządów z wyjątkiem skarg w sprawach finansowych. Wojewoda może wstrzymać na czas określony czynności każdego organu egzekucyjnego (w uzasadnionych przypadkach).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *