Funkcje samorządu wojewódzkiego

Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa i realizuje ją poprzez prowadzenie polityki regionalnej, na którą składają się: kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury, pozyskiwanie środków finansowych publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań, wspieranie rozwoju kultury, negocjowanie i zawieranie z rządem kontraktów regionalnych, w tym korzystanie z programów regionalnych Unii Europejskiej. Zadania te przekraczają możliwości powiatu. Wojewoda jest dysponentom części budżetu państwa. Sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Rozpatruje skargi w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące działalności rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, także organów wykonawczych samorządów z wyjątkiem skarg w sprawach finansowych. Wojewoda może wstrzymać na czas określony czynności każdego organu egzekucyjnego (w uzasadnionych przypadkach).

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: