//////

Home » Formy wpływu obywateli na działalność prezydenta i Rady Ministrów

Formy wpływu obywateli na działalność prezydenta i Rady Ministrów

Dla każdej władzy bardzo ważny powinien być stopień jej legitymizacji (akceptacji) w społeczeństwie. W tym celu prowadzone są przez profesjonalne instytucje, badania opinii publicznej na temat pracy rządu, prezydenta, a ich wyniki ogłaszane w środkach masowego przekazu. Z rezultatami tych sądaży mogą się więc zapoznać władze, jak również całe społeczeństwo. Aby zyskać akceptację dla swoich działań, rząd, a także prezydent powinni prowadzić kompetentną politykę informacyjną. Brak akceptacji dla działań rządu w społeczeństwie wynika często z braku takiej polityki. Jeśli rząd także prezydent nie zrealizuje obietnic wyborczych, to może liczyć tylko na jedną kadencję, gdyż obywatele nie udzielą mu więcej swego poparcia. Ugrupowanie, które oderwało się od myślenia w kategoriach państwa, narodu, od trosk i kłopotów zwykłych ludzi, może stracić władzę na długie lata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *