//////

Home » FORMA REAKCJI

FORMA REAKCJI

Forma reakcji będąca potrzebą ma charakter poznawczy, ponie­waż, obiektywnie rzecz biorąc, trzeba poznać dysfunkcję, aby skute­cznie na nią zareagować. W związku z tym reagowanie na dysfunkcję może się dokonywać na zróżnicowanych poziomach — na poziomie odruchu utrwalonego genetycznie bądź na poziomie zachowań ste­reotypowych, czyli utrwalonych wzorców reakcji, bądź na poziomie bardzo złożonego systemu poznawczego, uwzględniającego cały kom­pleks kulturowy. Tak więc potrzeby można również klasyfikować w płaszczyźnie czynników świadomościowych, na kanwie których się zrodziły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *