Droga do członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

W dniu 8 kwietnia 1994 r. za prezydencji Grecji, minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski złożył w Atenach w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o członkostwo w Unii. Możliwość przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wynika z art. O traktatu z Maastricht, stanowiącego że: „Każde państwo europejskie może ubiegać się o status członka Unii. Swój wniosek składa ono do Rady, która działaj ednomyślnie, po zasięgnięciu opinii Komisji i po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, który podejmie decyzję bezwzględną większością głosów członków wchodzących w jego skład. Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowanie traktatów, na których opiera się Unia, będą przedmiotem umowy pomiędzy państwami członkowskimi a państwem ubiegającym się o członkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacj i przez wszystkie umawiające się państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi”.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: