Czy wyborcy mają wpływ na skład rządu

Bezpośrednio nie, ale pośrednio tak, głosując na określoną partię politryczną. Jest zasadą w państwach demokratycznych, że zwycięska w wyborach partia polityczna przejmuje władzę na cztery lata, a jej lider zostaje premierem i z tego ugrupowania przeważnie nominowani są członkowie rządu. W naszych warunkach nie zawsze lider zwycięskiej partii zostawał premierem i z tego faktu wynikało sporo zamieszania politycznego. Jakie uprawnienia posiada głowa państwa? Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości państwowej, czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności granic. Prezydent pełni funkcję najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych w Rzeczypospolitej. Nadaje obywatelstwo, ordery i odznaczenia. Stosuje prawo łaski. Prezydent przyjmuje listy uwierzytelniające od akredytowanych przedstawicieli dyplomatycznych obcych państw. Wydaje akty urzędowe.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)